Radno vrijeme

Pristup sistemu za članove RVP:
pon- pet (osim praznika) 8:00h – 16:20h
Radno vrijeme sa strankama:
pon- pet (osim praznika) 8:30h – 15:00h