Česta pitanja

Vlasnik obveznica ima pravo na naplatu glavnice i kamata. Federacija BiH kao emitent je obvezna, prema utvrđenom otplatnom planu, na datume dospijeća isplaćivati glavnicu (tj. ukupan iznos stare devizne štednje) jedanput godišnje, kao i kamatu u polugodišnjim intervalima. Godišnja kamatna stopa na spomenute obveznice od momenta emisije pa do dospijeća je 2,5%, a nominalna vrijednost jedne obveznice je 1 KM. Emisija je izvršena u 6 serija. Ovisno od iznosa verificirane štednje vlasnici posjeduju obveznice svih ili samo nekih serija. Za upite u vezi sa načinom obračuna potraživanja potrebno je da se obratite Ministarstvu financija Federacije BiH, Mehmeda Spahe 5 Sarajevo.

  Registar vrijednosnih papira je na temelju Odluke o emisiji obveznica za izmirenje obaveza po osnovu stare devizne štednje registrirao obveznice kako slijedi:
 • obveznica oznake FBIHKA (Serija A) je dospjela 31.12.2009.godine, što znači da je vlasnicima obveznica ove serije dug isplaćen preko bankovnog računa koji su prijavili prilikom verifikacije štednje
 • obveznica oznake FBIHKB (Serija B) dospijeva na naplatu 30.09.2010. godine
 • obveznica oznake FBIHKC (Serija C) dospijeva na naplatu 30.09.2011. godine
 • obveznica oznake FBIHKD (Serija D) dospijeva na naplatu 30.09.2012. godine
 • obveznica oznake FBIHKE (Serija E) dospijeva na naplatu 30.09.2013. godine
 • obveznica oznake FBIHKF (Serija F) dospijeva na naplatu 30.09.2014. godine
  Kamata se isplaćuje prema sljedećim rokovima:
 • 31.12.2009.g. (već isplaćena)
 • 31.03.2010.g.
 • 30.09.2010.g.
 • 31.03.2011.g.
 • 30.09.2011.g.
 • 31.03.2012.g.
 • 30.09.2012.g.
 • 31.03.2013.g.
 • 30.09.2013.g.
 • 31.03.2014.g.
 • 30.09.2014.g.
Registar vrijednosnih papira će brisati iz sistema registracije svaku seriju obveznica po dospjeću i isplati novca vlasnicima obveznica od strane Ministarstva finansija Federacije BiH. Svakom vlasniku obveznice Registar je poslao potvrdu o stanju na računu na kojoj su iskazane obveznica sa gore navedenim oznakama.

  za vlasnike vrijednosnih papira (dionice, obveznice ...) koji su umrli a u rješenju o nasljeđivanju nisu obuhvaćeni vrijednosni papiri (dionice,obveznice ...) potrebno je da postupe prema opisu kako je navedeno u uputama za nasljeđivanje:
 • link za "Nasljeđivanje"