Dokumenti

NP2 - Uputa za popunjavanje naloga za prihvat ponude za preuzimanje
Uputstvo o postupku kod preuzimanja dioničkih društava
NP1 - Nalog za otvaranje ponude za preuzimanje ciljnog društva
NP2 - Nalog za prihvat ponude za preuzimanje
PUNOMOĆ za NP2
NP3 - Nalog za povlacenje prihvata ponude za preuzimanje
NP4 - Nalog za izmjenu ponude za preuzimanje ciljnog društva
Potrebna dokumentacija - preuzimanje DD
Potrebna dokumentacija_pravo prijenosa manjinskih dioničara
Pokretanje postupka preuzimanja