Usluge isplate dividende


Registar obavlja usluge obračuna i isplate dividende za emitenta BH TELECOM

.

Za upis/promjenu bankovnog računa u Registru potrebno dostaviti:


 • Fotokopija identifikacijskog dokumenta vlasnika - CIPS osobna iskaznica
 • Potvrda iz banke iz kojeg se vidi identifikacijski podatak vlasnika i broj transakcijskog računa vlasnika i banka kod koje je otvoren račun
 • Zahtjev pravnog lica na memorandumu društva za upis/promjenu bankovnog računa
 • Potvrda iz banke o broju transakcijskog računa kod poslovne banke u Bosni i Hercegovini

Dioničari nerezidenti, fizička i pravna lica, potrebno je da pismeno potvrde prethodno dostavljene račune u inozemstvu


 • Fotokopija putovnice - ukoliko se isplata dividende za BH Telecom vrši prvi put potrebno je da dostave ovjerenu kopiju putovnice

INSTRUKCIJA ZA PLAĆANJE U ZEMLJI / KM:

 • Potvrda iz banke o broju nerezidentnog računa otvorenog u banci u Bosni i Hercegovini u KM iz kojeg se vidi identifikacijski podatak vlasnika i broj računa vlasnika

INSTRUKCIJA ZA PLAĆANJE U INOZEMSTVO / EUR:

  Potvrda iz banke iz kojeg se vidi identifikacijski podatak vlasnika i instrukcija za plaćanje (EUR)
 • IBAN/broj računa
 • SWIFT/BIC broj
 • Naziv banke
 • Fotokopija rješenja/izvoda iz sudskog registra - ukoliko se isplata dividende za BH Telecom vrši prvi put, ili se vrši izmjena bankovnog računa, potrebno je da dostave ovjerenu kopiju pasoša zastupnika kompanije i ovjerenu kopiju registracije kompanije ne stariju od 6 mjeseci.

INSTRUKCIJA ZA PLAĆANJE U ZEMLJI / KM:

 • Potvrda iz banke o broju nerezidentnog računa otvorenog u banci u Bosni i Hercegovini u KM iz kojeg se vidi identifikacijski podatak vlasnika i broj računa vlasnika

INSTRUKCIJA ZA PLAĆANJE U INOZEMSTVO / EUR:

  Potvrda iz banke iz kojeg se vidi identifikacijski podatak vlasnika i instrukcija za plaćanje (EUR)
 • IBAN/broj računa
 • SWIFT/BIC broj
 • Naziv banke