Emitent

Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa Broj vlasnika sa pravom glasa
APFM APRO-FLORAMI d.d. Mostar Dr. Ante Starčevića 77, 88000, MOSTAR 17

Prvih deset vlasnika

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti sa pravom glasa Procenti ukupno Tip računa
APFM GRGIĆ DIJANA 24.6405 24.6405 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
APFM TOMIĆ MATE 22.2248 22.2248 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
APFM ČOLAK KARLO 20.8507 20.8507 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
APFM BEĆIRAGIĆ SANEL 20.1279 20.1279 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
APFM TOMIĆ DAVOR 11.1800 11.1800 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
APFM BAGO MARIJO 0.2193 0.2193 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
APFM KARLOVIĆ ZORAN 0.2020 0.2020 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
APFM LUKIĆ ANKA 0.1846 0.1846 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
APFM EREŠ MARA 0.1140 0.1140 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
APFM ĆAVAR ZLATA 0.1073 0.1073 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%