Emitent

Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa Broj vlasnika sa pravom glasa
BMES BIMES DD BIHAĆ GRABEŠKA 4, 77000, BIHAĆ 13

Prvih deset vlasnika

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti sa pravom glasa Procenti ukupno Tip računa
BMES TURNIĆ ZARIF 73.1300 73.1300 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
BMES LJUBIJANKIĆ SAFET 20.4391 20.4391 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
BMES Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina 4.4946 4.4946 SKRBNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
BMES TELALOVIĆ ALEN 1.6000 1.6000 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
BMES ŠARGANOVIĆ SENKA 0.2036 0.2036 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
BMES BADNJEVIĆ SALIH 0.0398 0.0398 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
BMES MUHIBIĆ RASIM 0.0398 0.0398 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
BMES BABIĆ EMIRA 0.0177 0.0177 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
BMES BRZICA NEVEN 0.0089 0.0089 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
BMES GRGIĆ MATEJ 0.0089 0.0089 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%