Emitent

Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa Broj vlasnika sa pravom glasa
BRPO BORAC Proizvodnja obuće d.d. Travnik Tvornička bb, 72270, TRAVNIK 259

Prvih deset vlasnika

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti sa pravom glasa Procenti ukupno Tip računa
BRPO KUNDIĆ MUSTAFA 11.6982 11.6982 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
BRPO HALEP HUSEIN 7.3010 7.3010 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
BRPO SMAILAGIĆ NEDIM 7.1914 7.1914 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
BRPO BOJČANOVIĆ SMAIL 5.1680 5.1680 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
BRPO STRUKAR LJILJANA 2.2944 2.2944 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
BRPO GENERAL SERVIS d.o.o. Sarajevo 1.5485 1.5485 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
BRPO VEREM SAFET 1.3116 1.3116 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
BRPO SALKICA SAFETA 1.2178 1.2178 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
BRPO SALDUM HUSEIN 1.1470 1.1470 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
BRPO KARGIĆ MEDINA 1.0711 1.0711 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%