Emitent

Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa Broj vlasnika sa pravom glasa
BTRN BIHAĆKI TRANSPORT DD ANTIFAŠISTIČKOG OTPORA 1, 77000, BIHAĆ 3

Prvih deset vlasnika

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti sa pravom glasa Procenti ukupno Tip računa
BTRN VUKOVIĆ FUAD 98.0256 98.0256 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
BTRN ŠARGANOVIĆ SENAD 1.6492 1.6492 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
BTRN ALIBABIĆ ŠERIF 0.3252 0.3252 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%