Emitent

Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa Broj vlasnika sa pravom glasa
UNIM UNIONMONTAŽA DD SARAJEVO VILSONOVO ŠETALIŠTE 8, 71000, Sarajevo 437

Prvih deset vlasnika

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti sa pravom glasa Procenti ukupno Tip računa
UNIM AHYDRON-GRAĐENJE D.O.O. 26.6113 26.6113 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
UNIM OMERBAŠIĆ ESAD 20.3397 20.3397 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
UNIM TELOPTIC D.O.O. SARAJEVO 4.1035 4.1035 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
UNIM BULJUBAŠIĆ SABAHETA 1.9381 1.9381 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
UNIM ČOLIĆ SENAD 1.8968 1.8968 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
UNIM FE-AL METALI d.o.o. Sarajevo 1.5731 1.5731 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
UNIM Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina 1.0331 1.0331 SKRBNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
UNIM KOBILIĆ MERSUD 0.4642 0.4642 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
UNIM BJELAK RUŽDIJA 0.4188 0.4188 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
UNIM RAZIĆ FARUK 0.4146 0.4146 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%