Emitent

Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa Broj vlasnika sa pravom glasa
VCPV VOĆE I POVRĆE DD KISELJAK JOSIPA BANA JELAČIĆA 22, 71250, KISELJAK 112

Prvih deset vlasnika

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti sa pravom glasa Procenti ukupno Tip računa
VCPV TUKA MARINKO 9.2497 9.2497 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
VCPV LONČAR MARINKO 7.1833 7.1833 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
VCPV BUNJO ADNAN 6.5437 6.5437 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
VCPV DUJIĆ NEDJELJKO 6.5437 6.5437 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
VCPV KOBAČIĆ KREŠIMIR 6.5437 6.5437 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
VCPV HADŽIMEJLIĆ SELMA 5.4613 5.4613 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
VCPV HANDŽIĆ SULEJMAN 5.4613 5.4613 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
VCPV IMAMOVIĆ MUHAMED 5.4613 5.4613 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
VCPV JAMAKOVIĆ MITHAD 5.4613 5.4613 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
VCPV ZIF "NAPRIJED" d.d. Sarajevo 4.1328 4.1328 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%