Emitent

Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa Broj vlasnika sa pravom glasa
VITV DD T.I."VITEX" VISOKO - u stečaju KAKANJSKA 4, 71300, VISOKO 1266

Prvih deset vlasnika

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti sa pravom glasa Procenti ukupno Tip računa
VITV ZIF "BIG-Investiciona grupa" d.d. Sarajevo 24.9919 24.9919 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
VITV SIRČO MIRSAD 7.2543 7.2543 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
VITV DŽIGAL ALIJA 3.1117 3.1117 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
VITV TRNKA MIRSAD 2.6055 2.6055 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
VITV PEZO EDIM 2.2916 2.2916 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
VITV ŠURKOVIĆ ADIL 2.2436 2.2436 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
VITV KARAČIĆ ZDENKO 2.1635 2.1635 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
VITV KARASALIHOVIĆ EHLIMANA 2.0843 2.0843 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
VITV OMEROVIĆ MEHO 1.8595 1.8595 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
VITV BEGANOVIĆ EDIN 1.8104 1.8104 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%