Emitent

Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa Broj vlasnika sa pravom glasa
VSPK VISPAK d.d. prehrambena industrija Visoko Ozrakovići bb, 71300, VISOKO 355

Prvih deset vlasnika

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti sa pravom glasa Procenti ukupno Tip računa
VSPK AS d.o.o. Jelah-Tešanj 95.0301 95.0301 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
VSPK DRUGOVIĆ MENSURA 0.6495 0.6495 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
VSPK ŠKALJIĆ ELMA 0.3956 0.3956 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
VSPK HADŽIĆ ZAHID 0.3613 0.3613 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
VSPK ZIF "BIG-Investiciona grupa" d.d. Sarajevo 0.3397 0.3397 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
VSPK PAŠIĆ ERIDEN 0.2733 0.2733 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
VSPK ASA Banka d.d. Sarajevo 0.2626 0.2626 SKRBNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
VSPK KAVAZOVIĆ MELIHA 0.1774 0.1774 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
VSPK ZORENČ EMIL 0.1314 0.1314 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
VSPK LOKVANČIĆ SAMIR 0.1005 0.1005 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%