Emitent

Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa Broj vlasnika sa pravom glasa
ZLTS ZLATAR DD SARAJEVO - u stečaju ABDESTAHANA 15 A, 71000, Sarajevo 107

Prvih deset vlasnika

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti sa pravom glasa Procenti ukupno Tip računa
ZLTS SAMGRAD D.O.O. 94.3312 94.3312 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
ZLTS KARIĆ MUNIB 0.0997 0.0997 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
ZLTS ČEKIĆ ĆAZIM 0.0942 0.0942 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
ZLTS BASARA MUSTAFA 0.0887 0.0887 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
ZLTS MEHMEDAGIĆ ESAD 0.0887 0.0887 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
ZLTS PIJALOVIĆ MUSTAFA 0.0831 0.0831 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
ZLTS FERHATBEGOVIĆ MUSTAFA 0.0776 0.0776 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
ZLTS OSMANOVIĆ FEHIM 0.0776 0.0776 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
ZLTS BEČAREVIĆ MEHO 0.0720 0.0720 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
ZLTS ČENGIĆ HAKIJA 0.0720 0.0720 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%