Značajno postotno učešće

Svi >>
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Postotci % Tip računa
AAIS AMIN SAYED MOHAMMED HAMEED HASSAN YOUSEF AMIN SAYED MOHAMMED HAMEED HASSAN YOUSEF preko 66.67% VLASNIČKI Papir| Emitent | Top deset