Značajno postotno učešće

Svi >>
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Postotci % Tip računa
ATTV VLADA ZE-DO KANTONA ("državno" vlasništvo) od 50% do 66.67% VLASNIČKI Papir| Emitent | Top deset
ATTV MUJAN HIMZIJA od 5% do 10% VLASNIČKI Papir| Emitent | Top deset
ATTV ZIF "BOSFIN" d.d. Sarajevo od 5% do 10% VLASNIČKI Papir| Emitent | Top deset