Značajno postotno učešće

Svi >>
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Postotci % Tip računa
BSRS BABIĆ-BERKOVAC AIDA od 10% do 20% VLASNIČKI Papir| Emitent | Top deset
BSRS EUROHERC osiguranje d.d. od 10% do 20% VLASNIČKI Papir| Emitent | Top deset
BSRS SARAJEVO-OSIGURANJE d.d. Sarajevo od 10% do 20% VLASNIČKI Papir| Emitent | Top deset
BSRS Triglav Osiguranje d.d. od 10% do 20% VLASNIČKI Papir| Emitent | Top deset
BSRS ADRIATIC OSIGURANJE d.d. od 5% do 10% VLASNIČKI Papir| Emitent | Top deset
BSRS UNION BANKA D.D. SARAJEVO od 5% do 10% VLASNIČKI Papir| Emitent | Top deset