Značajno postotno učešće

Svi >>
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Postotci % Tip računa
VEMT AS d.o.o. Jelah-Tešanj preko 66.67% VLASNIČKI Papir| Emitent | Top deset
VEMT HRVIĆ RUSMIR od 10% do 20% VLASNIČKI Papir| Emitent | Top deset
VEMT JABANDŽIĆ EDIN od 5% do 10% VLASNIČKI Papir| Emitent | Top deset