Značajno postotno učešće

Svi >>
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Postotci % Tip računa
VIKS OPĆINA SREBRENIK - JEDINSTVENI OPĆINSKI ORGAN od 50% do 66.67% VLASNIČKI Papir| Emitent | Top deset
VIKS OMIĆ MEHMEDALIJA od 20% do 25% VLASNIČKI Papir| Emitent | Top deset
VIKS OMIĆ ENES od 5% do 10% VLASNIČKI Papir| Emitent | Top deset
VIKS SINANOVIĆ MUSTAFA od 5% do 10% VLASNIČKI Papir| Emitent | Top deset