Značajno postotno učešće

Svi >>
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Postotci % Tip računa
VPRM AGOVIĆ SAFET od 33.33% do 50% VLASNIČKI Papir| Emitent | Top deset
VPRM PLIN THERM d.o.o. od 20% do 25% VLASNIČKI Papir| Emitent | Top deset
VPRM D.O.O. ŠARČEVIĆ SANSKI MOST od 10% do 20% VLASNIČKI Papir| Emitent | Top deset
VPRM MURAI-KOMERC D.O.O. od 5% do 10% VLASNIČKI Papir| Emitent | Top deset