Značajno postotno učešće

Svi >>
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Postotci % Tip računa
HUMS IBRAHIMAGIĆ SUAD od 10% do 20% VLASNIČKI
HUMS ŠOŠKIĆ ENIS od 10% do 20% VLASNIČKI
Nazad