Emitent

Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa Broj vlasnika sa pravom glasa
AMHS AUTOMEHANIKA d.d. Sarajevo - u stečaju HAMDIJE ČEMERLIĆA 1a, 71000, Sarajevo 136

Prvih deset vlasnika

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti sa pravom glasa Procenti ukupno Tip računa
AMHS BUNJO JASMINA 72.2478 72.2478 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
AMHS ČOLAK KARLO 8.2667 8.2667 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
AMHS ALFA THERM d.o.o. Mostar 7.0022 7.0022 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
AMHS ĆUBELA BILJANA 0.9432 0.9432 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
AMHS HADŽIĆ ALMEDINA 0.5561 0.5561 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
AMHS HRBAT MESUD 0.3199 0.3199 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
AMHS ZORNIĆ MUHAMED 0.2897 0.2897 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
AMHS SEVER ZLATKO 0.2677 0.2677 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
AMHS ČANGALOVIĆ NEDELJKO 0.2471 0.2471 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
AMHS JOVOVIĆ MLAĐEN 0.2471 0.2471 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%