Emitent

Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa Broj vlasnika sa pravom glasa
ASRV Z.D.D. "AUTOSERVIS" Donji Vakuf 14. Septembra bb, 70220, DONJI VAKUF 17

Prvih deset vlasnika

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti sa pravom glasa Procenti ukupno Tip računa
ASRV ČAJDIN RIJAD 45.7863 45.7863 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
ASRV ČAJDIN ČEHIĆ RUSMIRA 13.4196 13.4196 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
ASRV ČAJDIN DINKA 13.4196 13.4196 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
ASRV ČAJDIN ZULFO 13.4196 13.4196 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
ASRV MURATBEGOVIĆ HASAN 7.7754 7.7754 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
ASRV ŠUTKOVIĆ NAMIRA 0.8272 0.8272 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
ASRV RAHMANOVIĆ SENAD 0.7980 0.7980 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
ASRV MEMIŠ ŠEVAL 0.7882 0.7882 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
ASRV DERVIĆ SABAHA 0.7007 0.7007 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
ASRV ŠUTKOVIĆ FAHRUDIN 0.7007 0.7007 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%