Emitent

Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa Broj vlasnika sa pravom glasa
BHOS Triglav Osiguranje d.d. Dolina 8, 71000, Sarajevo 3

Prvih deset vlasnika

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti sa pravom glasa Procenti ukupno Tip računa
BHOS Triglav INT, d.o.o. 98.8711 97.7757 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
BHOS DELIMUSTAFIĆ ENES 0.6854 1.3206 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
BHOS BISTON DJL SARAJEVO 0.0000 0.5213 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
BHOS CENEX D.O.O. 0.4435 0.3823 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%