Emitent

Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa Broj vlasnika sa pravom glasa
CNMR CENTROMARKET DD BIHAĆ BOSANSKA 21, 77000, BIHAĆ 66

Prvih deset vlasnika

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti sa pravom glasa Procenti ukupno Tip računa
CNMR AJKIĆ SENADA 1.5152 1.5152 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
CNMR ALIĆ GORDANA 1.5152 1.5152 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
CNMR ANUŠIĆ ZORKA 1.5152 1.5152 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
CNMR BAJRAMOVIĆ MUHAREM 1.5152 1.5152 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
CNMR BALIĆ BEKIR 1.5152 1.5152 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
CNMR BEGANOVIĆ IFETA 1.5152 1.5152 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
CNMR BEGATOVIĆ ĐULSA 1.5152 1.5152 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
CNMR BILIĆ SENIJA 1.5152 1.5152 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
CNMR ČAGLJEVIĆ SILVANA 1.5152 1.5152 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
CNMR ČAUŠEVIĆ MERSIHA 1.5152 1.5152 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%