Emitent

Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa Broj vlasnika sa pravom glasa
CRMC CROATIA - REMONT d.d. Čapljina Tasovčići bb, 88300, ČAPLJINA 42

Prvih deset vlasnika

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti sa pravom glasa Procenti ukupno Tip računa
CRMC CROATIA OSIGURANJE d.d. 69.7888 69.7888 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
CRMC BIL D.O.O. ČAPLJINA 12.3715 12.3715 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
CRMC CROTEHNA d.o.o. 9.2666 9.2666 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
CRMC ZIF "BIG-Investiciona grupa" d.d. Sarajevo 2.6704 2.6704 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
CRMC ČAGO FAHRUDIN 1.0682 1.0682 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
CRMC BLEKIĆ AYDOGAN AZRA 0.8011 0.8011 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
CRMC KURTOVIĆ SENAD 0.2910 0.2910 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
CRMC Prskalo Marica 0.2870 0.2870 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
CRMC HARAČIĆ KENAN 0.2670 0.2670 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
CRMC VUKASOVIĆ DAVOR 0.2511 0.2511 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%