Emitent

Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa Broj vlasnika sa pravom glasa
JBLK TP "JABLANKA" d.d. Jablanica Željeznička bb, 88420, JABLANICA 14

Prvih deset vlasnika

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti sa pravom glasa Procenti ukupno Tip računa
JBLK MEŠIĆ SALIH 76.0320 76.0320 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
JBLK KLEPO MUSTAFA 10.8607 10.8607 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
JBLK DŽINO ENES 3.9671 3.9671 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
JBLK DAUTBEGOVIĆ ENVER 2.3362 2.3362 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
JBLK ĆEMIĆ IBRAHIM 1.4288 1.4288 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
JBLK LETUKA DERVIŠ 1.3231 1.3231 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
JBLK ĐELMO SMAIL 1.1486 1.1486 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
JBLK MEŠIĆ SENIJA 0.7098 0.7098 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
JBLK BAJRAMOVIĆ FATIMA 0.5605 0.5605 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
JBLK DAUTBEGOVIĆ NERMANA 0.4135 0.4135 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%