Emitent

Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa Broj vlasnika sa pravom glasa
KOBT KONFEKCIJA "BORAC" d.d. Travnik Tvornička bb, 72270, TRAVNIK 727

Prvih deset vlasnika

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti sa pravom glasa Procenti ukupno Tip računa
KOBT FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 61.9256 61.9256 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
KOBT ZIF "EUROFOND-1" d.d. Sarajevo 12.0118 12.0118 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
KOBT ZIF "BONUS" d.d. Sarajevo 11.8675 11.8675 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
KOBT ZIF "BIG-Investiciona grupa" d.d. Sarajevo 5.5553 5.5553 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
KOBT ČOLO SEAD 0.1941 0.1941 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
KOBT ČORHODŽIĆ MEHMED 0.1126 0.1126 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
KOBT MUFTIJSTVO TRAVNIČKO 0.1126 0.1126 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
KOBT MALENICA IVO 0.0892 0.0892 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
KOBT BRADIĆ SAMKA 0.0677 0.0677 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
KOBT DURAKOVIĆ MIRSAD 0.0622 0.0622 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%