Emitent

Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa Broj vlasnika sa pravom glasa
SEIS ŠIPAD EXPORT-IMPORT d.d. Sarajevo - u stečaju MARŠALA TITA 15, 71000, Sarajevo 655

Prvih deset vlasnika

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti sa pravom glasa Procenti ukupno Tip računa
SEIS FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 66.5673 66.5673 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
SEIS ZIF "NAPRIJED" d.d. Sarajevo 6.1596 6.1596 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
SEIS ZIF "MI-GROUP" d.d. Sarajevo 3.0016 3.0016 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
SEIS DUTB,d.d. 1.0804 1.0804 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
SEIS HUJDUR BEGO 0.5086 0.5086 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
SEIS KARADŽA RAMIZ 0.3328 0.3328 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
SEIS ŠAKIĆ IGOR 0.3095 0.3095 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
SEIS BULJUBAŠIĆ HALIL 0.2853 0.2853 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
SEIS HADŽIĆ SUADA 0.2774 0.2774 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
SEIS PEZDIRC BOJAN 0.2702 0.2702 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%