Emitent

Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa Broj vlasnika sa pravom glasa
SMPJ ŠUMAPROJEKT d.d. Sarajevo Vilsonovo šetalište 10, 71000, Sarajevo 74

Prvih deset vlasnika

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti sa pravom glasa Procenti ukupno Tip računa
SMPJ GADUBA FINANZ AG 51.9909 51.9909 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
SMPJ ZIF "BOSFIN" d.d. Sarajevo 22.1946 22.1946 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
SMPJ ZIF "MI-GROUP" d.d. Sarajevo 14.9545 14.9545 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
SMPJ ASA Banka d.d. Sarajevo 6.7787 6.7787 SKRBNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
SMPJ UNIS - PROMEX d.o.o. Sarajevo 1.0067 1.0067 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
SMPJ AA KAPITAL BROKERS d.d. Bihać 0.4102 0.4102 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
SMPJ LJUTA NEDŽAD 0.1832 0.1832 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
SMPJ ALIBAŠIĆ EDVIN 0.1335 0.1335 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
SMPJ HALVO MEDIHA 0.1208 0.1208 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
SMPJ PIDINO MIHAJLO 0.0912 0.0912 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%