Emitent

Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa Broj vlasnika sa pravom glasa
SNKS STANDARD NEKRETNINE d.d. Sarajevo Džemala Bijedića 182, 71000, Sarajevo 345

Prvih deset vlasnika

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti sa pravom glasa Procenti ukupno Tip računa
SNKS DELTA REAL ESTATE DOO BEOGRAD 95.0339 95.0339 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
SNKS STANDARD NEKRETNINE d.d. Sarajevo 0.2751 0.2751 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
SNKS MEGAMIX d.o.o. Sarajevo 0.1179 0.1179 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
SNKS MISIMOVIĆ SENAD 0.0836 0.0836 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
SNKS KAROVIĆ SALKO 0.0758 0.0758 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
SNKS ŠURKOVIĆ ZEHRA 0.0681 0.0681 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
SNKS ŠLJIVO OMER 0.0618 0.0618 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
SNKS HALILOVIĆ RAMIZA 0.0604 0.0604 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
SNKS MUŠANOVIĆ RIZAH 0.0516 0.0516 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
SNKS FAKO MUSTAFA 0.0508 0.0508 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%