Emitent

Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa Broj vlasnika sa pravom glasa
SNVM SUPER-NOVA d.d. Mostar Rodoč bb, 88000, MOSTAR 258

Prvih deset vlasnika

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti sa pravom glasa Procenti ukupno Tip računa
SNVM CAUTIO d.o.o. Našice 54.6650 54.6650 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
SNVM VELMOS d.d. Mostar 37.6424 37.6424 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
SNVM ČULE VESELI 6.4092 6.4092 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
SNVM MARINČIĆ DAVOR 0.1235 0.1235 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
SNVM MARINČIĆ BLAŽ 0.0882 0.0882 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
SNVM PENAVIĆ STANA 0.0598 0.0598 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
SNVM BREKALO TOMISLAV 0.0451 0.0451 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
SNVM LAKIĆ LJUBICA 0.0441 0.0441 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
SNVM DŽEBA VERICA 0.0412 0.0412 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
SNVM JURIĆ MILICA 0.0363 0.0363 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%