Emitent

Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa Broj vlasnika sa pravom glasa
TBOT TRGOVINA BORAC D.D. TRAVNIK TVORNIČKA BB, 72270, TRAVNIK 535

Prvih deset vlasnika

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti sa pravom glasa Procenti ukupno Tip računa
TBOT MARUŠIĆ MIJO 18.4728 18.4728 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
TBOT VREBAC MARTIN 13.4433 13.4433 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
TBOT VF-KOMERC D.O.O. SARAJEVO 10.9008 10.9008 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
TBOT SELMANAGIĆ JASMIN 10.0002 10.0002 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
TBOT BOJIĆ FEHIM 8.0021 8.0021 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
TBOT MARUŠIĆ ČUTURIĆ SANJA 5.5644 5.5644 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
TBOT BOJIĆ NADINA 4.6154 4.6154 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
TBOT BORAC DROGERIJA d.o.o. Sarajevo 4.4240 4.4240 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
TBOT DJULABIĆ NIJAZ 1.5294 1.5294 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
TBOT AŠČIĆ NESADA 0.9528 0.9528 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%