Emitent

Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa Broj vlasnika sa pravom glasa
TELP TEO d.d. Sarajevo Binježevo bb, 71240, HADŽIĆI 185

Prvih deset vlasnika

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti sa pravom glasa Procenti ukupno Tip računa
TELP ELEKTROPARTNER AG DOO SARAJEVO 46.8677 46.8677 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
TELP ALATOVIĆ IZUDIN 32.1629 32.1629 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
TELP ALATOVIĆ AMELA 10.7206 10.7206 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
TELP BEKTIĆ ADNAN 8.2503 8.2503 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
TELP HUJDUR BEGO 0.3518 0.3518 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
TELP ĐONKO AMEL 0.3170 0.3170 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
TELP TABAKOVIĆ AJKA 0.1896 0.1896 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
TELP PILJEVIĆ RAMIZA 0.1619 0.1619 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
TELP Kovač Muhamed 0.0916 0.0916 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
TELP Bećirspahić Edin 0.0811 0.0811 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%