Emitent

Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa Broj vlasnika sa pravom glasa
TMSB TIMAL d.d. ŠIROKI BRIJEG Put za Mostar b.b., 88220, ŠIROKI BRIJEG 32

Prvih deset vlasnika

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti sa pravom glasa Procenti ukupno Tip računa
TMSB PRIMORAC DANICA 55.0174 55.0174 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
TMSB BRKIĆ DARKO 13.9343 13.9343 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
TMSB ĆALUŠIĆ NEVENKA 5.5305 5.5305 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
TMSB SUŠIĆ ZORAN 4.6607 4.6607 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
TMSB ŠKALJIĆ MIRSAD 3.1351 3.1351 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
TMSB LASIĆ STANKO 3.0373 3.0373 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
TMSB SPAJIĆ KARLO 2.0583 2.0583 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
TMSB DŽAJIĆ GORAN 1.4891 1.4891 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
TMSB Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina 1.4676 1.4676 SKRBNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
TMSB UZUNALIĆ MUSTAFA 1.3719 1.3719 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%