Emitent

Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa Broj vlasnika sa pravom glasa
TTUT TTU d.d. Tuzla - u stečaju 18.Hrvatske brigade 25, 75000, TUZLA 1365

Prvih deset vlasnika

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti sa pravom glasa Procenti ukupno Tip računa
TTUT VLADA TUZLANSKOG KANTONA ("državno" vlasništvo) 67.0594 67.0594 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
TTUT ZIF "BIG-Investiciona grupa" d.d. Sarajevo 14.2321 14.2321 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
TTUT ZIF "MI-GROUP" d.d. Sarajevo 0.7883 0.7883 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
TTUT TATIĆ ZRINKA 0.3676 0.3676 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
TTUT HUKIĆ FATIMA 0.3284 0.3284 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
TTUT GRGIĆ BRANKO 0.2782 0.2782 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
TTUT IMAMOVIĆ MUHAMED 0.2483 0.2483 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
TTUT ALIČIĆ SEAD 0.2479 0.2479 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
TTUT PIRIĆ SADIK 0.2423 0.2423 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
TTUT HUKIĆ ASIM 0.2375 0.2375 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%