Emitent

Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa Broj vlasnika sa pravom glasa
UDRN UDARNIK DD BREZA DŽEMALA BIJEDIĆA 2, 71370, BREZA 241

Prvih deset vlasnika

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti sa pravom glasa Procenti ukupno Tip računa
UDRN ZIF "EUROFOND-1" d.d. Sarajevo 24.9899 24.9899 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
UDRN ZIF "BOSFIN" d.d. Sarajevo 24.1036 24.1036 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
UDRN DRINJAK SELAM 13.1923 13.1923 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
UDRN ŠABANOVIĆ NIJAZ 8.4963 8.4963 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
UDRN ZIF "BONUS" d.d. Sarajevo 5.7849 5.7849 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
UDRN HERCO SEAD 3.9789 3.9789 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
UDRN BAJRAMOVIĆ FAHRUDIN 1.8122 1.8122 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
UDRN DŽIGAL ALIJA 1.5060 1.5060 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
UDRN JUSIĆ ABID 0.8040 0.8040 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
UDRN SULJAGIĆ NASIR 0.3954 0.3954 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%