Emitent

Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa Broj vlasnika sa pravom glasa
UGRD UNIGRADNJA d.d. Sarajevo Rajlovačka cesta bb, 71000, Sarajevo 66

Prvih deset vlasnika

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti sa pravom glasa Procenti ukupno Tip računa
UGRD DURAKOVIĆ MUSTAFA 85.8867 85.8867 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
UGRD MUSIĆ SALIH 0.6539 0.6539 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
UGRD TUKIĆ MIRZA 0.5886 0.5886 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
UGRD JUKIĆ NUSRET 0.5648 0.5648 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
UGRD UniCredit Bank d.d. Mostar 0.5588 0.5588 SKRBNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
UGRD MENZILOVIĆ MEDO 0.4934 0.4934 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
UGRD SADIKOVIĆ ALMA 0.4934 0.4934 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
UGRD MENZILOVIĆ RASIM 0.4756 0.4756 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
UGRD ADEMOVIĆ EJUB 0.3983 0.3983 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
UGRD PODUNAVAC ADAM 0.3805 0.3805 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%