Emitent

Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa Broj vlasnika sa pravom glasa
UKKP UKRASKAMEN DD POSUŠJE FRA GRGE MARTIĆA 4, 88240, POSUŠJE 162

Prvih deset vlasnika

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti sa pravom glasa Procenti ukupno Tip računa
UKKP MRVELJ ANTE 90.9772 90.9772 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
UKKP BAGO IVO 0.0846 0.0846 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
UKKP BAKULA IVAN 0.0846 0.0846 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
UKKP BEGIĆ ANĐELKA 0.0846 0.0846 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
UKKP BEGIĆ GOJKO 0.0846 0.0846 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
UKKP BEGIĆ ŽARKO 0.0846 0.0846 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
UKKP CRNOGORAC BOŽO 0.0846 0.0846 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
UKKP CRNOGORAC DOMIN 0.0846 0.0846 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
UKKP CRNOGORAC MARIO 0.0846 0.0846 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
UKKP ČULJAK IVAN 0.0846 0.0846 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%