Emitent

Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa Broj vlasnika sa pravom glasa
UKMC UNIS KOMERC d.d. Sarajevo Azići br.20, 71210, ILIDŽA 498

Prvih deset vlasnika

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti sa pravom glasa Procenti ukupno Tip računa
UKMC ASA Banka d.d. Sarajevo 27.2858 27.2858 SKRBNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
UKMC ZIF "BIG-Investiciona grupa" d.d. Sarajevo 24.9029 24.9029 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
UKMC ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo 16.8460 16.8460 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
UKMC Kobal Aleš 4.1529 4.1529 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
UKMC JUGO HAMID 1.8909 1.8909 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
UKMC MURATBEGOVIĆ JAKUB 1.7951 1.7951 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
UKMC Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina 0.7762 0.7762 SKRBNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
UKMC ZORENČ EMIL 0.4285 0.4285 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
UKMC OMANIĆ ASIM 0.3385 0.3385 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
UKMC KARAJICA STIPO 0.3312 0.3312 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%