Emitent

Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa Broj vlasnika sa pravom glasa
UMAT UNIS-matic d.d. Bugojno - zatvoreno d.d. Armije BiH 171, 70230, BUGOJNO 23

Prvih deset vlasnika

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti sa pravom glasa Procenti ukupno Tip računa
UMAT BRZIKA HIDAJET 68.1822 68.1822 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
UMAT AVDAGIĆ SENAD 8.0725 8.0725 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
UMAT BODRUŠIĆ MIRKO 5.0632 5.0632 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
UMAT MANDŽUKA SABINA 3.1701 3.1701 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
UMAT ĐOGIĆ NEDŽAD 2.8801 2.8801 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
UMAT KARADŽA MEHRID 2.8464 2.8464 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
UMAT EFENDIĆ NEDŽAD 2.8089 2.8089 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
UMAT DURIĆ SADIK 2.4216 2.4216 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
UMAT OSMIĆ FERIZ 1.3216 1.3216 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
UMAT RUSTEMPAŠIĆ JUSUF 0.7265 0.7265 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%