Emitent

Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa Broj vlasnika sa pravom glasa
UMIS UNIS d.d. Sarajevo Envera Šehovića 54, 71000, Sarajevo 219

Prvih deset vlasnika

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti sa pravom glasa Procenti ukupno Tip računa
UMIS GRADAŠČEVIĆ BEHADA 88.0800 88.0800 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
UMIS Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina 6.4800 6.4800 SKRBNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
UMIS ZIF HERBOS FOND d.d. Tuzla 1.6748 1.6748 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
UMIS OIF "MONETA" 1.4787 1.4787 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
UMIS FAGAS DOO SARAJEVO 0.4826 0.4826 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
UMIS UNIS "ELEKTRONIK" d.o.o. Mostar 0.1667 0.1667 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
UMIS UNIS PSC D.D. 0.1462 0.1462 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
UMIS UNIS KOVINA d.d. Visoko 0.0915 0.0915 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
UMIS ALIBEGOVIĆ ENVER 0.0641 0.0641 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
UMIS PREVENT FAD d.o.o. Jelah -Tešanj 0.0636 0.0636 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%