Emitent

Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa Broj vlasnika sa pravom glasa
USNB UNA-SANA DD ZA OSIGURANJE BIHAĆ 5.KORPUSA 15, 77000, BIHAĆ 59

Prvih deset vlasnika

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti sa pravom glasa Procenti ukupno Tip računa
USNB VLADA USK ("državno" vlasništvo) 19.6342 19.6342 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
USNB JAKUPOVIĆ ISMET 4.5189 4.5189 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
USNB JUSANOVIĆ SENAD 4.5189 4.5189 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
USNB KADIĆ NURIJA 4.5189 4.5189 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
USNB KALJKOVIĆ VESNA 4.5189 4.5189 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
USNB BILKIĆ MUSTAFA 4.5170 4.5170 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
USNB LONIĆ MERSADA 4.5170 4.5170 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
USNB MEĐUSELJAC MEJRA 4.5170 4.5170 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
USNB MALKIĆ SADETA 4.5150 4.5150 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
USNB KULENOVIĆ FIKRETA 4.5131 4.5131 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%