Emitent

Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa Broj vlasnika sa pravom glasa
VNCA VRANICA d.d. Sarajevo - u stečaju Azize Šaćirbegović 8 B, 71000, Sarajevo 1501

Prvih deset vlasnika

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti sa pravom glasa Procenti ukupno Tip računa
VNCA ZORNIĆ MUHAMED 15.8224 15.8224 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
VNCA ZIF "BOSFIN" d.d. Sarajevo 13.1310 13.1310 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
VNCA A.D. ABSOLUTE BAR 9.7923 9.7923 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
VNCA REMONTMONTAŽA DD TUZLA 4.4871 4.4871 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
VNCA BRODOMERKUR d.d. 3.6612 3.6612 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
VNCA CG INVEST, d.d. - v stečaju 2.8334 2.8334 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
VNCA OBRALIJA ŠEVKIJA 2.0645 2.0645 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
VNCA BRODLIJA EMIR 1.5685 1.5685 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
VNCA EUROHAUS d.o.o. Sarajevo 1.3609 1.3609 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
VNCA Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina 1.3046 1.3046 SKRBNIČKI Papir | Emitent | Značajni%