Emitent

Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa Broj vlasnika sa pravom glasa
ZAEO ZRAK AEO d.d. Kiseljak Višnjica Polje bb, 71250, KISELJAK 247

Prvih deset vlasnika

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti sa pravom glasa Procenti ukupno Tip računa
ZAEO MIŠURIĆ-RAMLJAK MLADEN 4.6054 4.6054 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
ZAEO BILETIĆ SPOMENKA 2.2370 2.2370 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
ZAEO MILARDOVIĆ VINKO 1.5153 1.5153 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
ZAEO BARIŠIĆ VERA 1.5121 1.5121 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
ZAEO MARKOVIĆ NIKO 1.4420 1.4420 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
ZAEO MILIČEVIĆ STIPO 1.2142 1.2142 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
ZAEO SLIŠKOVIĆ ANTO 1.1635 1.1635 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
ZAEO PERKOVIĆ DRAGICA 1.1589 1.1589 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
ZAEO MATIĆ JANJA 1.0427 1.0427 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
ZAEO MATIĆ JOZO 0.9732 0.9732 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%