Emitent

Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa Broj vlasnika sa pravom glasa
ZGBM UniCredit Bank d.d. Mostar Kardinala Stepinca bb, 88000, MOSTAR 42

Prvih deset vlasnika

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti sa pravom glasa Procenti ukupno Tip računa
ZGBM Zagrebačka banka d.d. 99.3093 99.3037 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
ZGBM ĆORLUKA PETAR 0.4487 0.4480 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
ZGBM KARKELJA MERSIHA 0.0429 0.0470 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
ZGBM BAZ D.O.O. MOSTAR 0.0454 0.0453 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
ZGBM PRODUKCIA D.O.O. MOSTAR 0.0286 0.0285 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
ZGBM VOKIĆ TRADE D.O.O. GRUDE 0.0227 0.0227 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
ZGBM DACA-COMMERCE D.O.O. MOSTAR 0.0168 0.0168 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
ZGBM B-TANK D.O.O. POSUŠJE 0.0118 0.0117 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
ZGBM SMAJLOVIĆ EMIR 0.0109 0.0109 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
ZGBM KARKELJA ALEM 0.0084 0.0084 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%