Emitent

Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa Broj vlasnika sa pravom glasa
ZROM ZRAK-OPTOMEHANIKA d.d. Kiseljak Zenički put bb, 71250, KISELJAK 11

Prvih deset vlasnika

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Procenti sa pravom glasa Procenti ukupno Tip računa
ZROM BOJO DANIJEL 95.9759 95.9759 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
ZROM JUKIĆ IVAN 1.0553 1.0553 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
ZROM LALIĆ MATAN 0.8527 0.8527 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
ZROM KALEM MARKO 0.8020 0.8020 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
ZROM KRISTIĆ SLAVICA 0.6979 0.6979 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
ZROM TURČINOVIĆ HALIMA 0.2251 0.2251 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
ZROM BAREŠIĆ JOZO 0.2026 0.2026 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
ZROM Laštro Nada 0.1266 0.1266 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
ZROM ALIBABIĆ FIKRA 0.0281 0.0281 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%
ZROM ALIBABIĆ ŠERIF 0.0281 0.0281 VLASNIČKI Papir | Emitent | Značajni%