Značajno postotno učešće

Svi >>
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Postotci % Tip računa
AGRK FINESTO-NALOŽBE d.o.o. od 33.33% do 50% VLASNIČKI Papir| Emitent | Top deset
AGRK CITRUS CAZIN DOO od 10% do 20% VLASNIČKI Papir| Emitent | Top deset
AGRK MUJAKIĆ IBRAHIM od 10% do 20% VLASNIČKI Papir| Emitent | Top deset
AGRK ZIF "NAPRIJED" d.d. Sarajevo od 10% do 20% VLASNIČKI Papir| Emitent | Top deset
Nazad