Značajno postotno učešće

Svi >>
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Postotci % Tip računa
ALSB TRC TEHNIČKO REMONTNI CENTAR D.O.O. od 50% do 66.67% VLASNIČKI Papir| Emitent | Top deset
ALSB ASA CENTRAL OSIGURANJE d.d. Sarajevo od 20% do 25% VLASNIČKI Papir| Emitent | Top deset
Nazad