Značajno postotno učešće

Svi >>
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Postotci % Tip računa
AMFV ZIF "BOSFIN" d.d. Sarajevo od 20% do 25% VLASNIČKI Papir| Emitent | Top deset
AMFV ZIF "EUROFOND-1" d.d. Sarajevo od 20% do 25% VLASNIČKI Papir| Emitent | Top deset
AMFV OPERTA BEHRUDIN od 5% do 10% VLASNIČKI Papir| Emitent | Top deset
AMFV UGARAK DŽEMIL od 5% do 10% VLASNIČKI Papir| Emitent | Top deset
Nazad