Značajno postotno učešće

Svi >>
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Postotci % Tip računa
BNSF ASA Banka d.d. Sarajevo od 33.33% do 50% SKRBNIČKI Papir| Emitent | Top deset
BNSF ZIF "BIG-Investiciona grupa" d.d. Sarajevo od 10% do 20% VLASNIČKI Papir| Emitent | Top deset
BNSF ZIF "BOSFIN" d.d. Sarajevo od 5% do 10% VLASNIČKI Papir| Emitent | Top deset
Nazad